Акроніми в англійській мові

blank

Скорочення  притаманні сучасній англійській мові. Перші ж скорочення з’явились ще тоді, коли існував так званий фонетичний запис. Абревіації у сучасному розумінні цього слова почали застосовуватися шумерами у ІV тисячолітті до нашої ери.

У епоху Середньовіччя з підвищенням грамотності англомовного суспільства та процесом стандартизації англійського мовлення скорочення ставали все більш розповсюдженими. Хоча пуристи закликали до вживання мови королівського двора як еталону, скорочення втрачали соціальну маркованність та перетворювалися на звичайне явище життя, у всіх соціальних прошарках та сферах.

З розвитком науки і техніки з’явилося багато складних лексичних одиниць. Як результат, для спрощення комунікації складні технічні поняття та явища почали скорочувати різними методами. Дві найпоширеніших форми скорочення лексичних одиниць – абревіація та акроніми.

Особливості поєднання

Абревіатури утворюються внаслідок складання перших літер складників лексеми, в той час як акронім може бути утворений внаслідок поєднання кількох частин, або слів повністю. An Encyclopaedic Dictionary of Languages визначає акронім як абревіатуру, що утворена із перших літер її складових, і може читатись як за алфавітним звучанням (BBC, EEC), так і за правилами орфоепії (NASA, NATO).

Відмінність в крапках

Також характерною відмінністю є крапки після кожної букви в абревіатурах, і їх відсутність в акронімі (V.I.P. та VIP – абревіатура і акронім відповідно). Завдяки цьому, акронім сприймається як цілком самостійне слово, а не набором букв, і це є його головною відмінністю від абревіатури. Акронім – середня ланка між словоскладанням і абревіацією, що робить його дуже широкою, і майже невичерпною темою для досліджень мовознавців з різних країн.

Сучасна мова

В сучасній англійській мові акроніми зустрічаються скрізь. Завдяки розвитку таких комунікаційних технологій як SMS (що теж є акронімом), Інтернету та соціальних мереж зокрема, популярність акронімів постійно зростає. Народне прислів’я говорить: «Час – це гроші». І сьогодні всі намагаються доносити як можна більше інформації найшвидшим способом. На щастя, в англійській мові вже існує дуже велика кількість різноманітних акронімів, які допомагають передати цілі речення кількома літерами.

Популярні акроніми

Ознайомимо вас із найбільш уживаними акронімами. Наприклад, такий поширений серед англомовної спільноти вигук, як “Oh my God” трансформувався в “OMG“. “Bye-bye” тепер частіше можна побачити як просто “bb“.

Найпоширенішим акронімом є ОК  – “Okay”, що означає “так, добре, гаразд”, і використовується у простому спілкуванні щодня. Наприклад: “ОК, I will go there”. Також ОК може бути використаний, якщо автор висловлювання цікавиться станом здоров’я співрозмовника.

Другим за популярністю акронімом є “lol“, що розшифровується як “Laughing out loud” або “Lots of Laughs”, і перекладається “голосно сміятися”. Він вживається у випадках, коли отримувач повідомлення хоче показати авторові як сильно його насмішили слова останнього.

Одним із популярних акронімів є “imo (imho)” – “In my (humble) opinion”, що перекладається “на мою (скромну) думку” та використовується автором висловлювання для акцентування уваги саме на ненав’язливості і персональності думки. Наприклад: “ІМНО, the film would be better without this actress”.

Складна лексема “ASAP” – “As soon as possible” – перекладається “якомога швидше” та висловлює надію автора на першочергове виконання доручення реципієнтом повідомлення. Наприклад: “Call me back ASAP”.

Одна літера

Доволі часто в інтернет-спілкуванні користувачі скорочують прості слова англійської мови навіть до однієї букви.

Так слово “see” (бачити) перетворюється відповідно до звучання на літеру “С” (“сі”), дієслово “are” замінюють літерою “R”, займенник “уou” стає просто “U”, дієслово “hate” (ненавидити) трансформується у комбінацію першої літери і цифри 8 (“ейт”) – H8, що в результаті дає необхідне звучання.

Так само утворюється акронім слова “fate” (доля) – F8, “please” (будь ласка) зазвичай виступає як “plz”, а “тому що” пишуть не “because“, а просто “cuz”.

Отже, акроніми – це один із методів скорочення складних лексем. Хоч і порівнюють його з абревіацією та скороченням, але головна відмінність полягає в тому, що акроніми слід сприймати як нові самостійні слова.

icon-1
Scroll to Top