3265 Views

Як покращити англійську та спілкуватись вільніше?

Ви вже доволі непогано спілкуєтесь англійською, але відчуваєте, що вживаєте прості слова та конструкції? Ми розкажемо, як покращити англійську та які конструкції слід вживати, щоб звучати більш продвинуто!

Як красиво почати речення?

Звичайно ми завжди можемо сказати I think/Я думаю, але існує безліч альтернатив.

 • In my opinion – на мою думку.
 • As a matter of fact – власне кажучи.
 • In regard to – відносно/стосовно чогось.
 • Small wonder that – не дивно, що…
 • To crown it all – на довершення.
 • It is important to note that – важливо зазначити, що
 • In addition – на додаток
 • So, to sum it up – Отже, щоб підсумувати 
 • Personally, I believe – особисто я вірю/вважаю.
 • As far as I can see/As far as I know – наскільки я знаю
 • At my best guess – на мою думку, як я здогадуюсь…
Як замінити в реченні “але”/ “однак”, щоб звучати більш досвідченим 
 • However – однак. She loves dogs. However she hates cats.
 • Nevertheless – проте. Keeping pets may be expensive. Nevertheless I have three.
 • Although – хоча. Although my granny loves animals, she can’t have one, as she has an allergy. 
 • And yet – і все ж, все ж таки. She has much money and yet she wants even more.
 • Even though – незважаючи на, але. My dog is old and smelly. Even though I love him. 
Що казати, якщо Ви не маєте точної відповіді на запитання

Інколи трапляються випадки, коли ми просто не маємо потрібної інформації або маємо її в недостатній для відповіді кількості. Щоб не здаватися недосвідченим у певному питанні, використовуйте подібні фрази:

Let me be sure I understand which information you’re looking for… Мені потрібно переконатись, що я правильно розумію, яку саме інформацію Ви шукаєте…

Based on what we know today my thought are… Грунтуючись на тому, що нам відомо на даний момент, я вважаю…

That’s a timely question, I am currently gathering the information. Це завчасне питання, на даний момент я збираю інформацію.

I can answer that in part, but would like to consider it further and get back to you. Я можу частково відповісти на це запитання, але б хотів розібратися більш детально і повернутися до обговорення.

Як замінити найпоширеніші прості слова на більш продвинуті

Одним з прикладів таких слів є “for example”. Тож які альтернативи цьому слову існують в англійській мові?

for example

Тож, якщо Ви хочете спілкуватись вільніше і покращити англійську, слід звертати увагу не лише на граматику, а і на конструкції та вокабуляр, який Ви використовуєте. Приходьте до нас на заняття, та давайте працювати над цим разом!

Усі статті челенджу Refresh Your English.