1632 Views

Становлення дитини як особистості в колективі


«Індивідом народжуються, особистістю стають,
а індивідуальність відстоюють.» Асмолов О.Г.
Психологія дитини надзвичайно багатогранна, адже кожна дитина – це новий світ, який батьки та викладачі повинні відкривати та допомагати дитині розвивати свої здібності. Наприкінці третього року життя у дитини з’являється феномен «Я»,  вона виділяє себе зі світу, тому відбувається становлення її самосвідомості. Входження дитини у дитячий колектив — завжди для неї новий життєвий етап. Є припущення,  що чим молодша дитина, тим легше вона звикає до незнайомого оточення.

Особистість – явище соціально-набуте, саме тому кожна дитина повинна звикати до гри, навчання в групі,  адже таким чином вона отримує  можливість оцінити себе, порівняти свої вміння і моральні якості з умінням і якостями однолітків. Саме в колективі зароджується перша дружба, почуття товариськості, взаємодопомоги, вміння узгоджувати свої дії і бажання з діями і бажаннями інших людей.

З моменту, коли малюк стає членом групи однолітків, його індивідуальний розвиток неможливо розглядати й вивчати у відриві від взаємин з іншими дітьми цієї групи. Саме на основі досвіду спілкування з іншими дітьми формуються моральні якості юної особистості, насамперед ті, що визначають її ставлення до людей. У згуртованому колективі, який живе змістовним та повноцінним життям, діти набувають позитивного соціального досвіду взаємодії, проймаються спільними почуттями і переживаннями ще задовго до того, як починають усвідомлювати високі моральні принципи.   Прийняття малюка групою значущих для нього дітей, дає йому психологічну стабільність та емоційний комфорт.

Заняття в групі з однолітками вкрай необхідне маленькій людині для майбутньої участі в житті шкільного колективу, в громадській діяльності й водночас для формування моральних рис особистості.

Отже, батьки завжди повинні пам’ятати, що успішне виховання дитини полягає не лише у спілкування та поведінці дитини в сімейному колективі, але й серед однолітків. Тому, не потрібно сумніватися чи віддавати дитину у заклади дошкільного типу. Можливо, спочатку вашій дитині буде важко звикнути до нового середовища, але з часом вона буде поспішати на заняття з усмішкою, у неї з’являться нові друзі, захоплення.

Викладачі Хелен Дорон знають, що найважливіше – це розвинути дух допитливості, сприяти та мотивувати працю учня, його діяльність у групі. Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожної дитини, заняття в нашій школі проходять у дружній, теплій атмосфері, під кутом гри і творчості. Також, невелика кількість дітей у групі дозволяє кожному проявити себе та свою індивідуальність. Під час викладання англійської мови дітям я постійно говорю «Ти можеш!», а також керуюся гаслом К.Ушинського «Учень – це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який потрібно запалити».
Іваник Вероніка,
викладач навчального центру Англійська Хелен Дорон