Секрети транслітерації

blank

Сучасний світ настільки глобалізований, що його вже важко уявити без міжнародних назв, міжнародних документів та онлайн-інформації. Це все дає можливість нам стирати кордони країн та установ, відкриваючи для себе увесь світ.

Для цього нам потрібні знання англійської мови та транслітерації у тому числі. Наприклад, для того щоб правильно записати своє ім’я у закордонному паспорті.  Транслітерація — це передача тексту й окремих слів однієї мови літерами іншої.

Транслітерація здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею згідно з транслітераційною таблицею, яка складається з транслітераційних пар, де пара – це літера з кирилиці і відповідна до неї літера з латиниці, що мають однакову чи подібну вимову.

Правила транслітерації регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55.

Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб – Bb, Вв – Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ – Gg, Дд – Dd, Ее – Eе, Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж – сполученням Zh zh, Зз – Zz, Ии – Yy, ІІ – Ii, Її – сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй – Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Буква Кк передається латинською Kk, Лл – Ll, Мм – Mm, Нн – Nn, Оо – Oo, Пп – Pp, Рр – Rr, Сс – Ss, Тт – Tt, Уу – Uu, Фф – Ff, ХХ – Kh kh, Цц – сполученням Ts ts, Чч – сполученням Ch ch, Шш – сполученням Sh sh, Щщ – сполученням Shch shch, Юю – сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя – сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Відтепер буквосполучення “зг” офіційно передається латиницею як “zgh”, на відміну від “zh”, що відповідає українській букві “ж”.

Що ж стосується м’якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Для стислості, дозволяється для імен як місто «Zaporizhzhia» називатися як «Zaporizhia», «L’viv» як «Lviv» і т. д. Крім того, є допускаються такі назви: «Ukraine» (без використання артикля «the»), «Crimea» (на противагу «Krym»), «Black Sea» і «Sea of Azov». У деяких випадках «традиційні» форми можуть бути вказані в дужках після офіційної форми.

Транслітерацію дуже зручно перевіряти  онлайн на офіційних сайтах Сервіс-центру Документ чи Державної Міграційної Служби. 

 А наші студенти, які вчаться читати та писати англійською вже з легкістю знають, як написати своє ім’я та прізвище правильно.   Тож, Helen Doron English бажає, щоб всі Ваші документи були завжди правильно транслітеровані без помилок.

icon-1
Scroll to Top