Міжнародні іспити Cambridge English

Мільйони людей в усьому світі щороку складають іспити Cambridge English на підтвердження рівня володіння англійською мовою з метою отримання роботи, вступу на навчання, еміграції тощо.

Студенти Helen Doron English мають можливість складати тести різних рівнів, так як навчальні програми для  дітей від 8 років включають в себе всі необхідні знання і навички для здачі таких тестів.

Cambridge English for Schools — це версії тестів, що відповідають потребам та інтересам учнів шкільного віку. Складання міжнародних іспитів у шкільному віці формує цілеспрямованість, впевненість в своїх силах та позитивний досвід, що створює чудове підґрунтя для успішного дорослого життя.

Чому саме Cambridge English? 

 Справжня англійська для щоденного спілкування

 • Завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала кандидатам мовні навички для реального життя
 • Cambridge English Language Assessment постійно проводить дослідження, щоб гарантувати використання сучасного та актуального матеріалу на іспитах  що відповідають

Високоякісне, справедливе та надійне тестування

 • Тести точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із використанням англійської (Use of English)
 • Тести справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади
 • Письмова частина екзамену надсилається до Великої Британії і оцінюється спеціалістами з Кембриджу
 • Усна частина екзамену оцінюється спеціально підготовленими екзаменаторами, що кожного року проходять переатестацію та спеціальні тренінги

Міжнародно визнаний сертифікат

 • Усі іспити Cambridge English відповідають шкалі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR)
 • Сертифікати Cambridge English відкривають можливості для навчання та роботи в різних країнах світу
 • Ці сертифікати визнаються більш ніж 12,500 роботодавцями, університетами та урядовими структурами в усьому світі
 • Більш ніж 3,5 млн людей в різних куточках Землі щорічно складають іспити Cambridge English

Підвищення рівня мовної освіти

 • Викладачі бачать справжній рівень володіння учнями англійською та їхній прогресу вивченні мови
 • Високі стандарти оцінювання вимагають від вчителів підвищувати власний рівень знань та залишатися в курсі сучасних мовних тенденцій
 • Підготовка до усної частини екзамену спонукає до розвитку навичок спілкування та подолання мовного бар’єру
 • Іспити заохочують кандидатів до отримання позитивного навчального досвіду

Усі іспити Cambridge English розроблені згідно з принципами та підходами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework of Reference).

cambridge

 

Складання якісних екзаменів міжнародного рівня – це турбота про успішне майбутнє Вашої дитини вже сьогодні.

ІСПИТИ
НОВИНИ